CÁP TREO SỐ 4 NÚI BÀ ĐEN - TÂY NINH

Tên dự án: CÔNG TRÌNH CÁP TREO SỐ 4  NÚI BÀ ĐEN - TÂY NINH

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ ĐEN

Đơn vị thi công chính: Công ty TNHH MTV MÁY XÂY DỰNG MATEC

Đơn vị thi công bơm bê tông: CÔNG TY TNHH AN LIM

      - Khối Lượng bê tông: 2.300m3

      - Chiều dài đường ống: 1500m

      -  Phương án thi công: Bơm chuyền

     - Chiều cao  từ dưới chân núi lên cao độ: 320m

      - Chiều cao núi Bà: 1000m so với mực nước biển