Thi công Máy trải bê tông xi măng Gomaco GT6300 tại Ninh Bình

Thi công Máy trải bê tông xi măng Gomaco GT6300 tại Ninh Bình

Bê tông M350, chạy cao độ tự động